Ứng dụng

ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH ỐNG NHỰA

Ngày Đăng : 24/09/2018 - 9:55 AM
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp: * Máy in phun công nghiệp giá rẻ dùng để in ngày sản xuất, hạn sử dụng, NSX, HSD, lot, code, date...thương hiệu DOCOD - C300..

ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH THỰC PHẨM

Ngày Đăng : 26/09/2018 - 7:58 AM
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp: * Máy in phun công nghiệp giá rẻ dùng để in ngày sản xuất, hạn sử dụng, NSX, HSD, lot, code, date...thương hiệu DOCOD - C300..

ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH ĐỒ UỐNG

Ngày Đăng : 26/09/2018 - 8:04 AM
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp: * Máy in phun công nghiệp giá rẻ dùng để in ngày sản xuất, hạn sử dụng, NSX, HSD, lot, code, date...thương hiệu DOCOD - C300..

ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH HÓA MỸ PHẨM

Ngày Đăng : 26/09/2018 - 8:51 AM
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp: * Máy in phun công nghiệp giá rẻ dùng để in ngày sản xuất, hạn sử dụng, NSX, HSD, lot, code, date...thương hiệu DOCOD - C300..

ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngày Đăng : 26/09/2018 - 8:51 AM
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp: * Máy in phun công nghiệp giá rẻ dùng để in ngày sản xuất, hạn sử dụng, NSX, HSD, lot, code, date...thương hiệu DOCOD - C300..

ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH DƯỢC PHẨM

Ngày Đăng : 26/09/2018 - 8:52 AM
DUNG MÔI, MỰC IN, NƯỚC RỬA, WILLETT, NSX, HSD, CODE, DATE, LOT, NO, PART, NGÀY SẢN XUẤT, HẠN SỬ DỤNG, IN DATE CODE, PHỤ TÙNG THAY THẾ, PHỤ TÙNG MÁY IN PHUN, VAN ĐIỆN..

ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH ỐNG THÉP

Ngày Đăng : 26/09/2018 - 8:53 AM
DUNG MÔI, MỰC IN, NƯỚC RỬA, WILLETT, NSX, HSD, CODE, DATE, LOT, NO, PART, NGÀY SẢN XUẤT, HẠN SỬ DỤNG, IN DATE CODE, PHỤ TÙNG THAY THẾ, PHỤ TÙNG MÁY IN PHUN, VAN ĐIỆN..

ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Ngày Đăng : 26/09/2018 - 8:54 AM
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp: * Máy in phun công nghiệp giá rẻ dùng để in ngày sản xuất, hạn sử dụng, NSX, HSD, lot, code, date...thương hiệu DOCOD - C300..
Facebook chat